Jak se dostat na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou

V současné době je možno absolvovat pobyty v rámci komplexní lázeňské péče, tj. plně hrazené pojišťovnou či v režimu odborného léčebného ústavu (OLU). Rozdíl mezi oběma typy je především v délce pobytu. Lázeňské pobyty jsou omezeny indikačním seznamem na 4 týdny s možností prodloužení prvního pobytu až na 6 týdnů a lze je opakovat 2 x ročně.  Návrh pro lázeňskou péči je možné stáhnout v pdf zde. zde či vyplnit přímo on-line zde.

U OLU toto omezení neplatí, pobyt může trvat až 3 měsíce a není stanoven limit, kolikrát ročně ho lze opakovat. Intenzita péče je stejná jako při lázeňském pobytu, absolvovat jej může jakýkoliv pacient, který jezdí na lázeňský pobyt, jen Vám lékař vyplní jiný formulář. Návrh na umístění dítěte v odborném léčebném ústavu je ke stažení v pdf zde.

Postup při vyřizování formulářů pro pobyt

  1. Odborný lékař – např. neurolog, ortoped, rehabilitační lékař napíše do zprávy z vyšetření doporučení na lázeňský pobyt nebo na pobyt v OLÚ. Podle našich zkušeností je jedno, zda tam bude OLÚ nebo lázně, protože ten správný formulář vypisuje až obvodní lékař.
  2. 2. S tímto doporučením zajdete za obvodním lékařem, který vyplní formulář. POZOR! Formulář na rehabilitační lůžka je odlišný oproti lázeňskému. Každé zařízení sice na svých stránkách nabízí vlastní formuláře, ale ty se odlišují pouze tím, že již mají vepsán název zařízení. U dětí mladších 6ti let se v případě OLU o doprovod nežádá, je schvalován automaticky. U lázeňského pobytu schvaluje doprovod revizní lékař. Pozor, je třeba zkontrolovat, zda je napsán ve formuláři! U dětí starších 6ti let je potřeba mít potvrzeno ve zprávě od psychologa, že dítě pobyt samostatně nezvládne absolvovat. V případě OLU žádají o doprovod i u dětí starších 6ti let  přímo léčebná zařízení. Patřičný formulář vyplní Váš obvodní lékař,  vy ho podepíšete a lékař ho zašle na zdravotní pojišťovnu, stejně tak jak zasílal návrhy na lázeňský pobyt. V případě, že léčebné zařízení poskytuje lázeňské i OLU pobyty, je vhodné, aby lékař dopsal do formuláře že, „ambulantní rehabilitace je pro pacienta nedostatečná„a že o OLU žádáte z toho důvodu, že „délka lázeňského pobytu je pro léčbu nedostatečná“. V současné době jsou ale již OLU pobyty standardní a problémy by se vyskytovat neměly.
  3. Tímto pro Vás práce končí a budete čekat, až Vám zdravotní pojišťovna oznámí, že Váš návrh byl schválen a poukaz byl odeslán do léčebného zařízení.
  4. Jakmile Vám bude určen termín pobytu, léčebné zařízení Vás kontaktuje. Po zrušení regulačních poplatků je třeba počítat s  poměrně dlouhou dobou čekání na termín. Pokud léčebné zařízení nestihne dítě odléčit v době platnosti poukazu (6 měsíců od schválení), máte dvě možnosti. Buď si necháte váš poukaz přeložit do jiného zařízení, kde Vás odléčit stihnou, nebo vrátí poukaz pojišťovně a vy si za nějakou dobu zažádáte znova.