Jak nám můžete pomoci

Péče o Anežku  je nejen finančně, ale i časově náročná. Zároveň musíme dbát, abychom nezanedbávali Julinku a rodinu jako celek a samozřejmě svá zaměstnání. Je proto pro nás velmi obtížné nalézt dostatek času pro intenzivní získávání finančních prostředků pro kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyty. Pomoc pro Anežku nemusí být pouze finanční dar, ale je možné nás podpořit mnoha různými způsoby.

Pomoci nám můžete:

  1. Finančním příspěvkem na transparentní účet u FIO banky číslo 2000892933/2010.
  2. Finančním příspěvkem na konto u nadace Dobrý skutek  nebo u kliniky Axon. – sbírka ukončena.
  3. Sběrem víček od pet lahví (založení nového sběrného místa i pouhý sběr).
  4. Uspořádáním charitativní akce (sportovní akce, prodejní výstavy, koncerty, bazar…).
  5. Poskytnutí služeb či zboží za propagaci dárce či se slevou, v současné době týkajících se zejména bezbariérové rekonstrukce domečku.
  6. Šířením informací o Anežce a propagace aktivit.
  7. Pomoci můžete třeba i tím, že vezmete holky na procházku či si přijdete hrát (pracovat) s Anežkou.