Kdo nám pomáhá

Všichni dárci si mohou pro daňovou potřebu stáhnout darovací smlouvu zde, vyplnit údaje, zaslat nám ji emailem a my ji obratem podepíšeme a odešleme zpět. Případně je možné nám zaslat potřebné údaje a my už se o vše postaráme.

 

Zde bychom rádi poděkovali všem, kteří nám vypomohli jakoukoliv částkou či materiální pomocí:

 

BELS (Benešov) – materiální pomoc

České dráhy, a.s. – opakovaný finanční příspěvek na terapii Kosmík

ČSOP Vlašim – Jsou taktéž částí naší rodiny. Máme zde velmi mnoho dobrých přátel, kteří nás nenechají na holičkách. Vzhledem k tomu, že máme k sobě blízko i profesně, udržují veškeré maminčino badatelské snažení v reálných mezích. I za to jim díky.

Houmr run Benešov – opakované charitativní akce na podporu Anežky

Isolit-Bravo, spol. s r.o.

ISOTRA

KSČM Havlíčkův Brod

MetLife Česká republika (pobočka: Pobřežní 46, Praha 8)

Nadace Dobrý skutek – Dobrý skutek je organizace, která pomáhá se získáváním finančních prostředků na konkrétní pomůcku či aktivitu. Tyto prostředky jsou uschovány na jejich účtu a použity přímo na uhrazení potřebné pomůcky/aktivity. Zde je odkaz na sbírku Anežky.

Nadace Charty 77 (Fond PRE společnosti Pražská energetika, a. s.)

Obecní úřad Stříbrné Hory – finanční dar

One life Benešov – opakované charitativní akce na podporu Anežky

Pleas a.s. – sbírka zaměstnanců této firmy + materiální podpora pro „přerostlou“ Anežku

První ústecká montážní

Přibyslavská Pimprlata

RC Motýlek Žižkovo Pole

Rehabilitační klinika Axon  (Anežka byla začleněna mezi děti, na jejichž pobyt se klinika snaží sama získávat finanční prostředky)

Římskokatolická farnost Benešov – Naše domovská farnost. Jsme velmi rádi, že děti ve farnosti berou Anežku mezi sebe a příliš neřeší, že je jiná. Zároveň jsme vděční i dospělým, že tolerují její hlasité projevy a ještě se snaží i nás povzbuzovat. Jsme velmi rádi, že zde můžeme i hrát naše malé divadélko.

SDH Dobrá Voda

SDH Stříbrné Hory

Underground Arena Benešov

VZP ČR

YMCA Familia, konkrétně účastníci Manželských setkání (podzimní obnova) v Třešti. Ymca je pro nás opravdu rodinou. V průběhu roku se účastníme mnoha jejich akcí, tatínek jezdí na akce pro muže, občas zajedeme na přednášky do kostela Pražského Jezulátka, s dětmi jezdíme na manželská setkání. Pokud děti a čas dovolí, maminka by ráda vyrazila v roce 2016 i na nějakou tu akci pouze pro ženy.  Všechny tyto aktivity jsou pro naše manželství i pro nás osobně velkým přínosem, protože péče o Anežku je natolik vyčerpávající, že je nutné někde načerpat nové fyzické i duševní síly

 

Individuální dárci

Neméně děkujeme i individuálním dárcům, ať už známým či neznámým, kteří nám poslali finanční obnos na nás účet.