Rodina

Naše rodina pochází z Vysočiny, ale po absolvování vysoké školy jsme se přestěhovali do Benešova u Prahy.

Tatínek

Tomáš Pánek – pochází z malé vesnice Stříbrné Hory, která se nachází mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví. Tatínek vystudoval dálkově inženýrský obor Technologie řízení dopravy na Univerzitě Pardubice, na jeho promoci jsme již byli přítomni. V současné době pracuje jako dispečer u Českých drah. Tatínek má ještě dva bratry – strýce Zdeňka, který bydlí v Josefodole u Světlé nad Sázavou s tetou Lenkou, sestřenicí Terezkou a bratránky  Markem a Kubíkem. Strýc Jirka bydlí s tetou Lenkou a malými dvojčaty Šimonem a Sofinkou v Praze. V Praze pak máme ještě tetu Katku a velkou sestřenici Kristýnu.Babička Maruška a dědeček Zdeněk bydlí v rodinném domku ve Stříbrných Horách a oba jsou již v důchodu. Babička pracovala ve šlechtitelské stanici SATIVA Keřkov, dědeček pracoval u Českých drah jako vlakvedoucí. V Havlíčkově Brodě máme ještě prababičku Marii, maminku dědečka.

Maminka

Hana Pánková – pochází z ještě menší vesnice Dobrá Voda u Pelhřimova, která se nachází na poloviční cestě mezi Pelhřimovem a Horní Cerekví. Maminka vystudovala na katedře Botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze obor geobotaniku. Již při studiu začala pracovat v Botanickém ústavu AVČR a na obou institucích absolvovala doktorské studium. Dále ještě vystudovala dálkově bakalářský obor Teologické nauky na Katolické teologické fakultě, který dokončila již s námi. Kvůli náročné péči o Anežku pracuje pouze na částečný úvazek na Botanickém ústavu AV ČR a od 1.1.2016 i na Katedře Botaniky. Maminka bohužel nemá žádné sourozence. Babička Hana Plachá a dědeček Josef Plachý bydlí v řadovém domku v Dobré Vodě u Pelhřimova a již jsou v důchodu. Babička prodávala v místním obchodě Jednoty, dědeček pracoval nejdříve v místním JZD, poté dělal signalistu u Českých drah.