Onemocnění

Za svůj dosavadní život byla Anežce diagnostikována celá řada onemocnění, které se dají shrnout pod pojmem Dětská mozková obrna – DMO. Konkrétně se jedná o spastickou kvadruparézu s pravostrannou převahou. To znamená, že Anežka má omezenou hybnost jak rukou, tak i nohou a toto postižení je výraznější na pravé straně. Slovo spastické pak znamená, že končetiny jsou ztuhlé a jakoby v křeči. Příčinou toho všeho je rozsáhlé poškození jak bílé hmoty, tak i šedé kůry v mozku, které bylo způsobeno adnátní sepsí a multiorgánovým selháním při porodu. S tímto typem postižení je spojena i těžká mentální retardace a obvykle i mnoho dalších vad, z nichž Anežka získala „naštěstí“ jen oční poruchu – nedovyvinutí očního nervu a  nystagmus. Anežka měla také problémy s bolestmi bříška, odmítáním stravy a s vyprazdňováním, které byly po mnoha vyšetřeních vyřešeny zavedením bezlepkové stravy. Anežka taktéž nemá v pořádku EEG, ale naštěstí je zatím bez klinických projevů, takže žádné léky na epilepsii neužívá.

Jak jsme se k této diagnóze postupně dopracovávali, si můžete přečíst v příběhu zde. A věřte, že vzhledem k tomu, že holky pochází z kojeneckého ústavu, tak to bylo docela dobrodružné.

A jaký je průběh našeho boje?

Psycho-motorická stránka

Anežčin vývoj začal v podstatě dvakrát. Díky intenzivnímu cvičení Vojtovky po propuštění z kojeneckého ústavu Anežka v roce začínala lézt po čtyřech. Po vyšetření magnetickou rezonancí však došlo ke zhoršení stavu a my začínali od úplného začátku.

 

Oční