Jak nám můžete pomoci

Péče o Anežku  je nejen finančně, ale i časově náročná. Zároveň musíme dbát, abychom nezanedbávali Julinku a rodinu jako celek a samozřejmě svá zaměstnání. Je proto pro nás velmi obtížné nalézt dostatek času pro intenzivní získávání finančních prostředků pro kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyty. Pomoc pro Anežku nemusí být pouze finanční dar, ale je možné nás podpořit mnoha různými způsoby.

Pomoci nám můžete:

  1. Finančním příspěvkem na transparentní účet u FIO banky číslo 2000892933/2010.
  2. Uspořádáním charitativní akce (sportovní akce, prodejní výstavy, koncerty, bazar…).
  3. Šířením informací o Anežce a propagace aktivit.
  4. Pomoci můžete třeba i tím, že vezmete holky na procházku či si přijdete hrát (pracovat) s Anežkou.

Na každý finanční dar můžeme dárci předat dárcovskou smlouvu, díky níž lze darovanou částku odečíst od základu daně.

Děkujeme.